Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Prokuratūras pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • Prokuratūras pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes Krimināltiesiskās sadarbības darba grupu sēdēs Briselē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 298

16 446

16 653

16 653

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 148

207

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

76,9

1,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16 446

16 653

207

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

16 446

16 653

207

Palielināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai 2017.gadā. Transferts no Ārlietu ministrijas

16 446

16 653

207