Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu, kas radušies Latvijas pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs, kompensāciju ministrijām un citām valsts iestādēm.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrija.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

689 948

959 527

959 527

959 527

959 527

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

269 579

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39,1

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

959 527

959 527

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

959 527

959 527

-

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

959 527

959 527

-