Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Ekonomikas ministrijas darbinieku ceļa izdevumus, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņotu transfertu saņemšanu ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, CSP, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

30 242

110 190

110 190

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

79 948

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

264,4

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

110 190

110 190

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

110 190

110 190

-

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

110 190

110 190

-