Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu , kas radušies Latvijas pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs, kompensāciju ministrijām un citām valsts iestādēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

747 707

959 527

1 171 346

959 527

959 527

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

211 820

211 819

-211 819

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28,3

22,1

-18,1

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

959 527

1 171 346

211 819

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

959 527

1 171 346

211 819

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

959 527

1 171 346

211 819