Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņoto transfertu saņemšanu Satiksmes ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 936

39 968

39 968

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25 032

-

-39 968

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

167,6

-

-100,0

×