Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Ekonomikas ministrijas darbinieku ceļa izdevumus, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņotu transfertu saņemšanu ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 441

99 713

77 985

78 167

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

93 272

-21 728

182

-78 167

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 448,1

-21,8

0,2

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

99 713

77 985

-21 728

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

99 713

77 985

-21 728

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

79 713

77 985

-1 728

Pārdalīts finansējums Klimata un enerģētikas ministrijai Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968 un MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 27.punkts)

20 000

-

-20 000