70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu, kas radušies Latvijas pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs, kompensāciju ministrijām un citām valsts iestādēm.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

275 361

959 527

959 527

959 527

959 527

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

684 166

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

248,5

-

-

-