Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību kultūras jomā ES Padomes darba grupās un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Projektu īstenošana

Projekti (skaits)

1

1

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada projekts

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 813

18 874

18 874

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 061

-

-18 874

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

141,6

-

-100

-