Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju (Pārresoru koordinācijas centra amatpersonu un darbinieku) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Pārresoru koordinācijas centra atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās un sadarbību ar ES Padomes darba grupām:

  • Strukturālu pasākumu darba grupa;
  • ANO darba grupa (CONUN);
  • Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupa;
  • Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārresoru koordinācijas centrs.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2021. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 893

5 551

5 551

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 658

-

-5 551

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

193,2

-

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 551

5 551

-

 

Ilgtermiņa saistības

5 551

5 551

-

Projekts “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

5 551

5 551

-