Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Prokuratūras pārstāvju dalību ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

Prokuratūras pārstāvju dalība ES Padomes Krimināltiesiskās sadarbības darba grupu sēdēs Briselē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

2 776

2 776

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 776

0

-2 776

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100

0,0

-100

-