Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Ekonomikas ministrijas darbinieku ceļa izdevumus, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņotu transfertu saņemšanu ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, CSP, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 163

110 190

99 713

97 985

98 167

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

103 027

-10 477

-1 728

182

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 438,3

-9,5

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

110 190

99 713

-10 477

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

110 190

99 713

-10 477

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

110 190

99 713

-10 477