Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņoto transfertu saņemšanu Satiksmes ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 406

39 968

58 208

57 199

57 306

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34 562

18 240

-1 009

107

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

639,3

45,6

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

39 968

58 208

18 240

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

39 968

58 208

18 240

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

39 968

58 208

18 240