Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību kultūras jomā ES Padomes darba grupās un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Projektu īstenošana

Projekti (skaits)

1

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 234

18 874

5 821

6 217

7 475

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 640

-13 053

396

1 258

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

744,9

-69,2

6,8

20,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 874

5 821

-13 053

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

18 874

5 821

-13 053

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

18 874

5 821

-13 053