Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņoto transfertu saņemšanu Satiksmes ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

37 596

72 165

92 721

60 230

60 230

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34 569

20 556

-32 491

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

91,9

28,5

-35,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

72 165

92 721

20 556

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

72 165

92 721

20 556

Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana.

72 165

92 721

20 556