Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību kultūras jomā Eiropas Savienības Padomes darba grupās un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Projektu īstenošana

Projekti (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

16 222

18 874

18 874

18 874

18 874

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 625

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,3

-

-

-