Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies Latvijas pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs, kompensāciju ministrijām un citām valsts iestādēm.

Galvenās aktivitātes:

  • ceļa izdevumu kompensāciju nodrošināšana Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrijas centrālais aparāts

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

591 862

959 527

959 527

959 527

959 527

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

367 665

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

62.1

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

959 527

959 527

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

959 527

959 527

-

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

959 527

959 527

-