Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību kultūras jomā Eiropas Savienības Padomes darba grupās un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Projektu īstenošana

Projekti (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 444

18 874

18 874

18 874

18 874

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

430

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

-

-

-