Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju (Pārresoru koordinācijas centra amatpersonu un darbinieku) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Pārresoru koordinācijas centra atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās un sadarbību ar Eiropas Savienības Padomes darba grupām:
    • Strukturālu pasākumu darba grupa
    • Apvienoto Nāciju Organizāciju darba grupa (CONUN)
    • Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupa
    • Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

5 613

5 551

5 551

5 551

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 613

-62

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

-1,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 613

5 551

-62

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 613

5 551

-62

Projekts “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

5 613

5 551

-62