Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Prokuratūras pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • Prokuratūras pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes Krimināltiesiskās sadarbības darba grupu sēdēs Briselē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

16 653

16 653

16 653

16 653

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 653

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16 653

16 653

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

16 653

16 653

-

Izdevumi pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai, transferts no Ārlietu ministrijas

16 653

16 653

-