Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Savienības projekta “Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai” ietvaros 2017.gada plūdu seku novēršanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ar Zemkopības ministriju saskaņotā transferta saņemšanu 2017.gada plūdu seku novēršanai – Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošo objektu (valsts autoceļu) ūdens atvades sistēmu nostiprināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

4 000 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

4 000 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 000 000

4 000 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

4 000 000

4 000 000

Projekta “Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai” īstenošana.

-

4 000 000

4 000 000