Apakšprogrammas mērķi:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanu, lai sasniegtu Mūžizglītības programmā izvirzītos mērķus, t.i., veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicinot apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā;
  2. sniegt starptautiskai auditorijai informāciju par ārvalstniekiem paredzētām kvalitatīvām un pārbaudītām studiju programmām Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī sniegt atbalstu šīm izglītības iestādēm ārvalstu studentu piesaistei, līdz ar to veicināt ārvalstu studentu skaita pieaugumu Latvijas augstākās izglītības institūcijās un sekmēt Latvijas augstākās izglītības eksportspēju, ilgstoši un bez pārtraukumiem piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Pozitīvi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pētniecības darbu un veicināt studiju kvalitātes pieaugumu, piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu akadēmiskajam personālam.

 

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, nodrošinot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai;
  2. Study in Latvia” mājas lapas uzturēšana, regulāra informācijas papildināšana un atjaunošana; informatīvo, reprezentatīvo materiālu un publikāciju sagatavošana dalībai starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos. Dalība Eiropas Komisijas “Study in Europe” projektā, atbalsts Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs augstākās izglītības eksportspējas veicināšanas jautājumos;
  3. WorldSkills Europe Ģenerālās asamblejas organizēšana Rīgā, 2019.gada 6.-8.jūnijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

5

3

-

-

-

Piešķirtās Latvijas valdības stipendijas

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

171

115

120

150

150

Starptautiskā projekta “Study in Latvia” īstenošanas

Nodrošināta “Study in Latvia” mājaslapas uzturēšana (skaits)

-

-

1

1

1

Nodrošināta “Study in Latvia” projekta dalība starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos (skaits)

-

-

1

1

1

WorldSkills Europe Ģenerālās asamblejas organizēšana

Nodrošināta WorldSkills Europe Ģenerālās asamblejas Rīgā organizēšana (skaits)

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

839 404

1 321 593

1 049 983

591 593

591 593

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

482 189

-271 610

-458 390

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

57,4

-20,6

-43,7

-

Atlīdzība, euro

-

23 958

47 162

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas            

-

-

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

-

-

1 965

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

23 958

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 321 593

1 049 983

-271 610

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 321 593

1 049 983

-271 610

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošana un Latvijas valdības stipendiju ārzemniekiem piešķiršana un administrēšana.

1 321 593

1 049 983

-271 610