Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

  1. ministrijas darbinieku dalība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās;
  2. Latvijas interešu pārstāvība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

133 059

135 725

135 725

135 725

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 664

-

-

-135 725

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,0

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

135 725

135 725

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

135 725

135 725

-

Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

135 725

135 725

-