Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

  1. ministrijas darbinieku dalība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās;
  2. Latvijas interešu pārstāvība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

116 066

135 725

135 725

135 725

135 725

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 659

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,9

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

135 725

135 725

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

135 725

135 725

-

Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

135 725

135 725

-