Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

  1. ministrijas darbinieku dalība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās;
  2. Latvijas interešu pārstāvība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

81 973

134 035

135 725

135 725

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52 062

1 690

-

-135 725

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

63,5

1,3

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

134 035

135 725

1 690

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

134 035

135 725

1 690

Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

134 035

135 725

1 690