Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību ES institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

  1. ministrijas darbinieku dalība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās;
  2. Latvijas interešu pārstāvība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

144 509

135 725

135 725

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 8 784

-

-135 725

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,1

-

-100,0

×