Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību ES institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

  1. ministrijas darbinieku dalība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās;
  2. Latvijas interešu pārstāvība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 607

135 725

126 540

124 347

124 578

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

119 118

-9 185

-2 193

231

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

717,3

-6,8

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

135 725

126 540

-9 185

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

135 725

126 540

-9 185

Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

135 725

126 540

-9 185