Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

113 357

75 278

95 479

91 594

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38 079

20 201

-3 885

-91 594

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-33,6

26,8

-4,1

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

75 278

95 479

20 201

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

75 278

95 479

20 201

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

75 278

95 479

20 201