Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pilnvērtīgu Labklājības ministrijas pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. braucieni uz Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēm;
  2. braucieni uz Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs

Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (individuālo komandējumu skaits)

22

20

35

35

-

Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (individuālo komandējumu skaits)

7

12

12

12

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 259

26 090

26 090

26 090

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 831

-

-

-26 090

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

83,0

-

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

26 090

26 090

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

26 090

26 090

-

Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem no Ārlietu ministrijas

26 090

26 090

-