Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

67 041

73 459

74 385

74 385

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 418

926

-

-74 385

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,6

1,3

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

73 459

74 385

926

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

73 459

74 385

926

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

73 459

74 385

926