Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pilnvērtīgu Labklājības ministrijas pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. braucieni uz Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēm;
  2. braucieni uz Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs*

Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (skaits)

27

90

90

90

90

Piedalīties Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmēs (skaits)

4

4

-

-

-

Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (skaits)**

-

-

4

4

4

*Līdz 2017.gadam darbības rezultāta nosaukums bija “Sagatavota Prezidentūras darba programma nodarbinātības un sociālajos jautājumos”, kas bija aktuāls 2015.gadā.

**Rezultatīvā rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 460

25 765

26 090

26 090

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 305

325

-

-26 090

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,4

1,3

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 765

26 090

325

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

25 765

26 090

325

Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana

25 765

26 090

325