Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju (Ministru prezidenta un amatpersonu) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

43 083

63 021

63 021

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 938

-

-63 021

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46,3

-

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

63 021

63 021

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

63 021

63 021

-

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

63 021

63 021

-