Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

80 074

95 479

91 594

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 405

-3 885

-91 594

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,2

-4,1

-100

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

95 479

91 594

-3 885

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

95 479

91 594

-3 885

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

95 479

91 594

-3 885