Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pilnvērtīgu LM pārstāvju dalību ES Padomes darba grupas sanāksmēs un ES Padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. braucieni uz ES Padomes darba grupas sanāksmēm;
  2. braucieni uz ES Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta dalība ES Padomes darba grupas sanāksmēs un ES Padomes sanāksmēs

Individuālie komandējumi dalībai Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēs (skaits)

2

35

35

-

-

Individuālie komandējumi dalībai ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (skaits)

5

12

12

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 741

26 090

26 090

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

22 349

-

-26 090

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

597,4

-

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

26 090

26 090

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

26 090

26 090

-

Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no ĀFP līdzekļiem no Ārlietu ministrijas

26 090

26 090

-