Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju (Ministru prezidenta un amatpersonu) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt Ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

102 374

63 021

156 000

156 000

156 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-39 353

92 979

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38,4

147,5

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

63 021

156 000

92 979

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

63 021

156 000

92 979

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

63 021

156 000

92 979