Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 903

91 594

73 140

74 608

72 006

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

77 691

-18 454

1 468

-2 602

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

558,8

-20,1

2,0

-3,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

91 594

73 140

-18 454

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

91 594

73 140

-18 454

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

91 594

73 140

-18 454