Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju (Ministru prezidenta un amatpersonu) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

12 972

63 021

63 021

63 021

63 021

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50 049

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

385,8

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

63 021

63 021

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

63 021

63 021

-

 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

63 021

63 021

-