Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju (Ministru prezidenta un amatpersonu) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt Ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

103 021

156 000

157 990

157 993

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52 979

1 990

3

-157 993

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51,4

1,3

-

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

156 000

157 990

1 990

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

156 000

157 990

1 990

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm (pārdale no Pārresoru koordinācijas centra 1 990 euro)

156 000

157 990

1 990