Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Valsts ieņēmumu dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam
 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

92 385

74 385

75 278

74 385

74 385

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18 000

893

-893

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19,5

1,2

-1,2

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

74 385

75 278

893

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

74 385

75 278

893

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

74 385

75 278

893