Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pilnvērtīgu Labklājības ministrijas pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. braucieni uz Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēm;
  2. braucieni uz Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs

Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (individuālo komandējumu skaits) 56

-

40

43

35

35

Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (individuālo komandējumu skaits) 56

-

16

43

12

12

56Rādītāju uzsāka mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

20 972

26 090

26 090

26 090

26 090

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 118

43

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,4

43

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

26 090

26 090

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

26 090

26 090

-

Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas

26 090

26 090

-