Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju (Ministru prezidenta un amatpersonu) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

  • Ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalība ES sanāksmēs un darba grupās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 006

63 021

63 021

63 021

63 021

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

44 015

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

231,6

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

63 021

63 021

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

63 021

63 021

-

 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

63 021

63 021

-