Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

79 811

74 385

74 385

74 385

74 385

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 426

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,8

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

74 385

74 385

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

74 385

74 385

-

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

74 385

74 385

-