Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pilnvērtīgu Labklājības ministrijas pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. braucieni uz Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēm;
  2. braucieni uz Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs*

Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (skaits)*

15

90

-

-

-

Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (individuālo komandējumu skaits)*

-

-

40

40

40

Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (skaits)*

4

4

-

-

-

Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (individuālo komandējumu skaits)*

-

-

16

16

16

Ar 2018.gadu rezultatīvais rādītājs “sanāksmju skaits” tiks aizstāts ar rezultatīvo  rādītāju “individuālo komandējumu skaits”,  jo sanāksmēs var piedalīties gan  atašeji (bez papildu izmaksām), gan viens vai vairāki LM eksperti, kuriem tiek apmaksāti komandējuma izdevumi.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 553

26 090

26 090

26 090

26 090

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 537

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

79,3

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

26 090

26 090

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

26 090

26 090

-

Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas

26 090

26 090

-