Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju (Ministru prezidenta un amatpersonu) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

  • Ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalība ES sanāksmēs un darba grupās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

24 630

62 945

63 021

63 021

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38 315

76

-

-63 021

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

155,6

0,1

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

62 945

63 021

76

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

62 945

63 021

76

 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

62 945

63 021

76