Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto labklājības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

  • „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 (īsteno Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija);
  • ”Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 (īsteno Labklājības ministrija);
  • “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944 (īsteno Labklājības ministrija).

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Projekts „SIC Latvia „Net-Safe” II”

Mērķis: izglītot sabiedrību par drošību internetā un radīt iespēju elektroniski un, zvanot uz Uzticības tālruni 116111, ziņot par pārkāpumiem interneta vidē

1. Sniegtas konsultācijas par interneta drošību, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni (skaits)

-

600

600

-

-

2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcija „Drošāka interneta diena” (skaits)

-

1

1

-

-

3. Radošās nodarbības bērniem „Pozitīva komunikācija interneta vidē” (skaits)

-

5

5

-

-

4. Radošo nodarbību organizēšana bērniem „Es internetā - mana atbildība” (skaits)

-

6

6

-

-

5. Konference bērniem par drošu internetu (skaits)

-

2

1

-

-

Projekts ”Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem”

Mērķis: ieviest efektīvu, vispusīgu un saskaņotu institūciju rīcības modeli, reaģējot uz vardarbības ģimenē gadījumiem.

Reģionālie semināri iesaistītajiem speciālistiem (semināru skaits)

-

-

5

-

-

Projekts “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm

 “Vardarbībai patīk klusums””

Mērķis: vairot sabiedrības izpratni un veicināt nulles tolerances veidošanos pret visa veida vardarbību pret sievietēm, kā arī mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību, saskaroties ar vardarbību.

Tematiska rakstura publikācijas masu medijiem par vardarbības pret sievietēm tematiku (skaits)

-

-

2

-

-

Tematiskās cietušo atbalsta tālruņa akcijas “Pajautā juristam!” (skaits)

-

-

3

-

-

Scenārijs optimālam dizainam valsts finansētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām (skaits)

-

-

1

-

-

Sabiedrības tolerances līmeņa novērtējums attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un projekta ietekmes izvērtējuma ziņojums (skaits)

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

27 617

96 019

243 283

42 778

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68 402

147 264

-200 505

-42 778

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

247,7

153,4

-82,4

-100,0

Atlīdzība, euro*

12 787

26 934

109 867

2 915

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

-

2,7

0,1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 822,2

-

2 707,5

2 429,2

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 854

3 709

22 145

-

-

   *Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

96 019

243 283

147 264

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

96 019

243 283

147 264

Projekta „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 īstenošana, tai skaitā 2017.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (32 089 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (63 930 euro) un 2018.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (38 017 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (27 148 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā plānota 1 amata vieta)

96 019

65 165

-30 854

Projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 īstenošana, tai skaitā izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (54 760 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (34 292 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā plānota 1 amata vieta)

-

89 052

89 052

Projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944 īstenošana, tai skaitā izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (39 632 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (49 434 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotas 0,7 amata vietas)

-

89 066

89 066