Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto labklājības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “SIC Latvia “Net-Safe” II”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Projekts “SIC Latvia “Net-Safe” II”

Mērķis: izglītot sabiedrību par drošību internetā un radīt iespēju elektroniski un, zvanot uz Uzticības tālruni 116111, ziņot par pārkāpumiem interneta vidē

1. Sniegtas konsultācijas par interneta drošību, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni, (skaits)

-

-

600

600

-

2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcija „Drošāka interneta diena” (skaits)

-

-

1

1

-

3. Radošās nodarbības bērniem „Pozitīva komunikācija interneta vidē” (skaits)

-

-

5

5

-

4. Radošo nodarbību organizēšana bērniem „Es internetā - mana atbildība” (skaits)

-

-

6

6

-

5. Konferences bērniem par drošu internetu (skaits)

-

-

2

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

96 019

65 165

9 505

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

96 019

-30 854

-55 660

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-32,1

-85,4

Atlīdzība, euro*

-

-

26 934

26 934

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

3 709

3 709

-

*Projekta ietvaros darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

96 019

96 019

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

96 019

96 019

Projekta “SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 īstenošana, tai skaitā izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (63 930 euro) un izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (32 089 euro)

-

96 019

96 019