Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt reģionālās attīstības, vides aizsardzības un digitālās transformācijas politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai ES politiku instrumentu programmās.

Galvenās aktivitātes:

veicināta iekļaujošu valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšana, uzlabojot pakalpojumu pārrobežu pieejamību un unificēto pakalpojumu aprakstu kvalitāti lietotājorientētā veidā un izmantojot pētniecības un inovācijas risinājumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

215 697

-

67 700

-

71 549

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-215 697

67 700

-67 700

71 549

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

×

Atlīdzība, euro

-

-

60 900

-

62 449

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

-

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 538

-

2 602

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

67 700

67 700

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

67 700

67 700

Izdevumi projekta “Lietotāju vajadzību apzināšana pārrobežu pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot datu suverenitāti (ACROSS)” ieviešanai

-

40 375

40 375

Izdevumi projekta “Inovatīva pakalpojumu koppiegāde digitālajā vienotajā tirgū (INTERLINK)” ieviešanai

-

27 325

27 325