Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;
  2. veikt fondu finanšu pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

46 274

47 323

64 181

64 181

64 181

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 049

16 858

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

35,6

-

-

Atlīdzība, euro

44 248

43 257

59 135

59 135

59 135

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 687

3 605

2 464

2 464

2 464

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

47 323

64 181

16 858

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

47 323

64 181

16 858

Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai

47 323

64 181

16 858