Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;
  2. veikt fondu finanšu pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam
 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

44 351

47 323

47 323

47 323

47 323

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 972

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

-

-

-

Atlīdzība, euro

41 470

43 257

43 257

43 257

43 257

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 456

3 605

3 605

3 605

3 605

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

47 323

47 323

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

47 323

47 323

-

Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai

47 323

47 323

-