Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Tehniskās palīdzības Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta īstenošanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments)

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

36 146

36 658

47 323

47 323

47 323

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

512

10 665

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,4

29,1

-

-

Atlīdzība, euro

32 424

32 592

43 257

43 257

43 257

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 702

2 716

3 605

3 605

3 605

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

36 658

47 323

10 665

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

36 658

47 323

10 665

Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai

36 658

47 323

10 665