Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Tehniskās palīdzības Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta īstenošanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments)

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

×

37 658

36 658

36 658

36 658

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37 658

-1 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-2,7

-

-

Atlīdzība, euro

×

32 592

32 592

32 592

32 592

Vidējais amata vietu skaits gadā

×

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

×

2 716

2 716

2 716

2 716

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

37 658

36 658

-1 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

37 658

36 658

-1 000

Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai

37 658

36 658

-1 000